Skip to main content
Logo

भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर

परमाणु ऊर्जा विभाग के एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार

  प्री डॉक्टरल स्कॉलर

NameE-Mail ID (Append @iopb.res.in)
Arnob Kumar Ghosharnob
Sachin Chauhansachin.c
Sumanta Kumar Sahusumanta.s
Arpan Sinhaarpan.s
Sandhyarani Sahoosandhyarani.s
Harish Chandra Dashharish.d
Abhishek Royabhishek.r
Mousam Charan Sahumousam.s
Sameer Kumar Malliksameer.m
Siddharth Kumar Maharathysiddharth.m
Aisha Khatunaisha.k
Ankit Kumarankit.k
Pragyanprasu Swainpragyanprasu.s
Sudipta Dassudipta.d
Pritam Chatterjeepritam.c
Ritam Kunduritam.k
Chitrak Karanchitrak.k