cmdnehugh

List of Guests accommodated in the NEHU Guest House


Serial No. Name Address Arrival Departure Remarks
1 Mitesh Joshi Vallabh Vidyanagar 23-8-2004 28-8-2004  
2 Manjul Kumar Vallabh Vidyanagar 23-8-2004 28-8-2004  
3 Ms. Anushree Roy Kharagpur 23-8-2004 28-8-2004  
4 B. Kaviraj Kharagpur 23-8-2004 28-8-2004  
5 Ms. Saswati Roy Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
6 Ms. Sreetama Dutta Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
7 Ms. Parongama Sen Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
8 Ms. Sonali Saha Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
9 Ms. Alo Dutta Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
10 Ms. Soma Das Kharagpur 23-8-2004 28-8-2004  
11 Ms. Kuntala Bhattacharya Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
12 Ms. Raishma Krishnan Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
13 Ms. Minakshi Maitra Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
14 Ms. Ranjita Devi Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
15 Ms. Shyamalima Chowdhury Tezpur, Sonitpur 24-8-2004 27-8-2004  
16 Ms. Anjali Sarmah Jorhat, Assam 24-8-2004 28-8-2004  
17 G.D. Baruah Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
18 D.S. Rai Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
19 S.S. Manna Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
20 Surajit Sengupta Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  

Serial No. Name Address Arrival Departure Remarks
21 A.M. Jayannavar Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004 Single
22 Ms. Swarnali Bandopadhyay Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
23 Ms. Jayee Bhattacharyya Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
24 R.K. Thapa Mizoram 24-8-2004 28-8-2004  
25 Geet Bordoloi Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
26 Pranjal Saikia Tezpur, Sonitpur 24-8-2004 28-8-2004  
27 Dhrubajyoti Bhuyan Tezpur, Sonitpur 24-8-2004 28-8-2004  
28 Ms. Mamata Maisnam Manipur 24-8-2004 28-8-2004  
29 Lakhi Buragohain Gohpur, Assam 24-8-2004 28-8-2004  
30 Rajib Mahanta Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
31 Ms. Mitali Konwar Moran, Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
32 Ms. Lalthakimi Zadeng Mizoram 24-8-2004 28-8-2004  
33 Abu Mohd. P. Hussain Tezpur, Sonitpur 24-8-2004 28-8-2004  
34 Sudipta Nandy Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
35 Th. Nando Singh Manipur 24-8-2004 28-8-2004  
36 Profulla Ch. Kalita 24-8-2004 28-8-2004    
37 Ms. Rita Moni Bora Golaghat Assam 24-8-2004 28-8-2004  
38 Dilip Kumar Neog Dhemaji, Assam 24-8-2004 28-8-2004  
39 Jiten Dutta N Lakhimpur 24-8-2004 28-8-2004  
40 Ms. Sutapa Bhattacharyya Jorhat, Assam 24-8-2004 28-8-2004  
41 B.K. Baruah Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
42 Ms. Ranjana Bora Bordoloi Namrup, Assam 24-8-2004 28-8-2004  


Condensed Matter Days 2004-08-21
cmdpastoral

List of Guests accommodated in the Pastoral Centre


(For CMDAYS-04 organized by NEHU, Shillong during 25-27 August, 2004)
Double-bed Rooms:


Serial No. Name Address Arrival Departure Remarks
1 Sujata Tarafdar Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
  Anuradha Mukhopadhyay Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
2 S.M. Bhattacharjee Bhubaneswar 24-8-2004 27-8-2004  
  K. Kundu Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
3 G.N. Dash Sambalpur 24-8-2004 28-8-2004  
  N.C. Mishra Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
4 Bikas Chakrabarti Kolkata 25-8-2004 27-8-2004  
  K.K.P. Srivastava Bhagalpur      
5 Asok Sen Kolkata 24-8-2004 28-8-2004 Single occupancy
6 Udayan De Kolkata 24-8-2004 28-8-2004 single occupancy
7 S.K. Sinha & wife Muzaffarpur 24-8-2004 28-8-2004  
8 H.L. Das Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
  B.K. Sharma Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
9 B. Baishya Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
  Jatadhar Dubey Hazaribag 24-8-2004 28-8-2004  
10 A. Rahman Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
  D. Mohanta Tezpur 24-8-2004 28-8-2004  
Single-bed Rooms:


Serial No. Name Address Arrival Departure Remarks
1 B. Zoliana Mizoram 24-8-2004 28-8-2004  
2 Z. Pachuau Mizoram 24-8-2004 28-8-2004  
3 R.C. Tiwari Mizoram 24-8-2004 28-8-2004  
4 Shivraj Gurung Mizoram 24-8-2004 28-8-2004  
5 Gunakar Das Mizoram 24-8-2004 28-8-2004  
6 Subrata Deb Tripura 24-8-2004 28-8-2004  
7 Syed Hussain Tripura 24-8-2004 28-8-2004  
8 Surajit Biswas Tripura 24-8-2004 28-8-2004  
10 Sumalay Roy Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
11 Prabir Pal Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
12 Boby Joseph Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
13 Debasis Swain Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
14 Dilip Kumar Mishra Bhubaneswar 24-8-2004 28-8-2004  
15 Aloke Kumar Sarkar Howrah 24-8-2004 28-8-2004  
16 Rajesh Karmakar Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
17 Venkata Kamalakar Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
18 Uday Kumar Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
19 Suman Sinha Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
20 H. Mallik Howrah 24-8-2004 28-8-2004  
21 Satyajit Kar Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
22 K.C. Verma Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
Serial No. Name Address Arrival Departure Remarks
23 Dipankar Ghosh Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
24 T.K. Dey Muzaffarpur 24-8-2004 28-8-2004  
25 P.K. Chaudhary Muzaffarpur 24-8-2004 28-8-2004  
26 Balram Rai Muzaffarpur 24-8-2004 28-8-2004  
27 Joydeep Choudhury Silchar 24-8-2004 28-8-2004  
28 S.K. Rout Rourkela 24-8-2004 28-8-2004  
29 D.K. Ray Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
30 Vinodh Kumar Kolkata 24-8-2004 28-8-2004  
31 Banarji Behera Sambalpur 24-8-2004 28-8-2004  
32 Nipan Mazumdar Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
33 Ranjan Sarma Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
34 Kangkan Sarma Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
35 Kanchan Konwar Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
36 Pragjyoti Gogoi Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
37 Sumbit Chaliha Jorhat 24-8-2004 28-8-2004  
38 Pratyush Purkayastha Guwahati 24-8-2004 28-8-2004  
39 Chandan Siam N. Lakhimpur 24-8-2004 28-8-2004  
40 Ranjan Changmai N. Lakhimpur 24-8-2004 28-8-2004  
41 NayanJyoti Dehingia Dibrugarh 24-8-2004 28-8-2004  
42 Dipu Borah Titabar 24-8-2004 28-8-2004  
43 Rajanish Saikia Titabar 24-8-2004 28-8-2004  
44 U.M. Pasha Bangalore 24-8-2004 28-8-2004  


Condensed Matter Days 2004-08-21
cmdsynod

List of Guests accommodated in the Synod Guest House


(For CMDAYS-04 organized by NEHU, Shillong during 25-27 August, 2004)

Serial No. Name Address Arrival Departure Remarks
1 B.K. Nath Kolkata 24-8-2004 28-8-2004 Single-bed room
2 Ashis Bhattacharjee Darjeeling 24-8-2004 28-8-2004 Double-bed room
3 T.P. Sinha Kolkata 24-8-2004 28-8-2004 Double-bed room
4 Ashok Rao Sikkim 24-8-2004 28-8-2004 Single-bed room
5 Kalyan Mandal Kolkata 24-8-2004 28-8-2004 Single-bed room
6 M.N. Bora Golaghat, Assam 24-8-2004 28-8-2004 Single-bed room
7 Mrinal Das Guwahati 24-8-2004 28-8-2004 Dormitory
8 Pradip Kalita Guwahati 24-8-2004 28-8-2004 Dormitory
9 Rehan Ahmed Sikkim 24-8-2004 28-8-2004 Dormitory
10 Pronab Singha Sikkim 24-8-2004 28-8-2004 Dormitory
11 T. Kachari Guwahati 24-8-2004 28-8-2004 Dormitory


Condensed Matter Days 2004-08-21
Last modified: Sat Aug 21 13:20:24 IST 2004